Integritetspolicy

Vi samlar in och hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn.
På denna sida förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar, vilka rättigheter du har samt vilket ansvar vi har.

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar personuppgifter om dig såsom namn, e-post, telefonnummer, ort samt uppgifter om vilket företag du arbetar på. I samband med att en kundrelation inleds så tillhandahålls dessa personuppgifter av dig på olika sätt, exempelvis genom att ni fyller i vårt kundformulär, efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke och intresseavvägning.

Ändamål med insamlingen?

Innan kundförhållande inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson. Detta gör vi för att kunna diskutera olika uppdrag och samarbete samt för att informera dig om våra tjänster.
Är du kund hos oss så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta innefattar även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering och uppföljning. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för vår räkning i samband med att de utför en tjänst för bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Du har också rätt att när som helst begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Det går också att användningsbegränsa information eller återkalla ditt samtycke genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Ändringar av integritetspolicy

HLR Proffsen i Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy när som helst och därför bör du regelbundet besöka denna webbplats för den senaste versionen.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vill du komma i kontakt med oss angående vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på e-post: info@hlrproffsen.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

HLR Proffsen i Sverige AB
556847-4653
Drottninggatan 17
591 53 Motala

Cookiepolicy

För oss på HLR Proffsen är det viktigt att vara helt transparenta i hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Deras funktion är att samla information om hur en besökare använder en webbplats, ofta för att kunna erbjuda anpassat innehåll.

Vilka trackers och cookies använder HLR Proffsen?

Google analytics, Google Tag Manager.
Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för HLR Proffsen kopplade till webbplatsen. HLR Proffsen har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

Syftet
Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.